ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : 313 อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวง สีลม เขต บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-625-8098

อีเมล์ : krittikas@cppc.co.th


หากท่านต้องการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานของบริษัท ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน (*)กรุณาระบุ

ข้อมูลผู้แจ้ง

*ชื่อ-สกุล:

*โทรศัพท์:

*อีเมล์:

เรื่องที่ต้องแจ้ง

*บริษัท:

*ประเภท:

*รายละเอียด:

*เพิ่มรูปภาพ: