พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560ดร.อุษา เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศจากการนำผลิตภัณฑ์กระสอบขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์